TARİHİ ALİ PAŞA HAMAMI – ÇORUM

 

Türkiye ve Osmanlı denildiğinde ilk akla gelen Türk Hamamlarıdır. Yüzyıllar boyunca hamamlar Türk ve Osmanlı kültürünün en önemli ve renkli öğesi olarak varlıklarını korumuşlardır. Klasik Türk Hamamı geçmişi, Türklerin göçebe oldukları dönemler kadar eskidir. Türkler Anadolu’ya Çerge Hamam, buhar banyosu geleneğini getirmişleridir. Bu geleneklerini Roma banyosu ile uyumlaştırarak Türk Hamamı kullanımını geliştirmişlerdir. Türklerin İslamiyet’i kabulü ile temizlik ile ilgili kuralların benimsenmesi hamama ve hamamlara verilen önemi arttırmıştır.

 

 

 

Arapçada “hammam”, sıcaklığı yayan, banyo anlamındadır, fakat Türkler hamamın sıcağına göbek taşını, kurnaları, keseleme ve yıkanmayı da ekleyerek hem bedensel hem de ruhsal arınma geleneğini yaşatmışlardır. Bu geleneği günümüze kadar taşıyan Çorum Saat Kulesi yanında bulunan Tarihi Ali Paşa Hamamıdır. Tarihi Ali Paşa Hamamı aynı zaman da Çorum’un en büyük hamamıdır. 1573 yılından bu yana kadar uzanan tarihiyle hem hamam kültürünü taşımakta hem de Çorum’u ziyaret eden herkesin Çorum kültürünü tanımak amacıyla mutlaka görmesi gereken yerlerden bir tanesidir.

 

 

 

 

Siz değerli müşterilimizi öncelikle dış dünyadan ayıran, hamamda girilen ilk bölümdür. Ali Paşa Hamam ritüeli burada hazırlanılır. Soyunma odaları da bu bölümde bulunmaktadır. Hamam seansı sonrasında dönülen bölüm de yine burasıdır. Sakin, serin ve taze camekân atmosferinde hamamda terle kaybedilen sıvı çay, kahve gibi içecekler ile geri alınır.

Burası hamamın kalbi hararet ile camekân arasında yer alan bölümdür Hararete girerken ılık, çıkışta ise soğuktur. Hararete giriş öncesi sıcağa burada alışılır ve yine yıkandıktan sonra soğuğa da alışma da burada gerçekleşir. Hamamdaki sıcaklığın, nemin ve her türlü hamam uygulamasının yapıldığı merkezi bölümdür. Bir hamamın kalbi burada atar. Göbek taşı, sofa ve kurnalar, halvet hepsi bu bölümdedirler. Yıkanma, keselenme, köpük ve sabun masajı hepsi hararet bölümünde gerçekleşmektedir. Hamamın sıcaklığı 35C°-40 C° civarındadır. Ortamın rölatif nemi %80-%90’a kadar çıkabilmektedir. Hararetin merkezinde genellikle sekizgen nadiren altıgen ya da dörtgen şeklinde mermerden yapılmış diğer bir eşsiz Türk hamamı öğesi “göbek taşı” tüm görkemi ile uzanmaktadır.

 

 

 

Halvet adı verilen bölümler çoğunlukla hararetin köşelerinde yer alan sohbet amaçlı, izole yerlerdir. Sofa ve kurnalar, su doldurulan küçük havuzlardır. Buralara, sıcak ve soğuk su doldurularak, arzu edilen sıcaklıkta su toplanmış olur ve vücuda dökülür. Hamamın özel ısıtma için ayrılmış bölümüdür. Hamamın kullanıcıları için gerekli olan sıcak su, soba benzeri, ocak bölümünde yakılarak elde edilir.

 

 

 

Ali Paşa Hamamına Sizleri Bekliyoruz